Privatumo politika

Dėl asmens duomenų tvarkymo

I. Asmens duomenų tvarkytojas

1. Jūsų nurodytus asmens duomenis tvarko RAB Cinta Punto PVM kodas (NIP) 5252579338, įmonės kodas 147028272, būstinės adresas: UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Varšuva (toliau – Duomenų tvarkytojas arba Administratorius)

2. Su Administratoriumi galite susisiekti, rašydami šiuo adresu UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Varšuva arba el. paštu [email protected]

II. Duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslai

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
a. sutarčiai sudaryti arba jos vykdymui (tam būtini duomenys nurodyti kontaktinėje formoje);
b. atsižvelgiant į jūsų susidomėjimą pateiktu pasiūlymu ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui
finansinei įmonės analizei, rinkodaros bei profiliavimo tikslais. Siekiame pažinti Pirkėją ir suteikti jūsų poreikius atitinkančias paslaugas, optimizuoti produktų pasiūlą, aptarnavimo procesą.;
c. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. archyviniais tikslais (kaip teisinį įrodymą esant šių duomenų poreikiui).;
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. informaciniais tikslais (siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę);
g. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Asmens duomenų tvarkymas remiasi susitarimu tarp jūsų ir Duomenų tvarkytojo (Administratoriaus; toliau – „Sutartis”), kurį patvirtinate sutikę su naudojimosi taisyklėmis. Šie duomenys naudojami, vadovaujantis teisiniais reglamentais bei Duomenų apsaugos įstatymais ir tik būtinais tiksliais. Taip pat tais atvejais, jeigu sutikote gauti naujienlaiškius arba jūsų duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
3. Nors asmens duomenų pateikti neprivalote, tačiau jų nepateikus negalėsime vykdyti Sutarties sąlygų.

III. Asmens duomenų saugojimo terminai

1. Asmens duomenys bus saugojami tik tiek, kiek bus būtina norint sudaryti ir vykdyti Sutarties sąlygas, o taip pat šiais tikslais:
a. Klientų aptarnavimo (pvz.: skundų tvarkymas),
b. Saugumo ir išieškomų išlaidų, priklausančių Duomenų tvarkytojui, padengimui,
c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
2. Duomenys naudojami rinkodariniais tikslais (remiantis teisiniais aktais) iki kol nurodysite sustabdyti jų tvarkymą.
3. Asmens duomenys bus tvarkomi (pateikiant atskirą sutikimą) iki kol nurodysite sustabdyti jų tvarkymą.

IV. Teisė išreikšti nesutikimą

1. Bet kurią akimirką galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Išreiškus nesutikimą, asmens duomenų apdorojimas bus sustabdytas. Išimtis taikoma atvejams, kai turėsime įrodymų, jog asmens duomenų tvarkymo pratęsimui yra teisiškai pagrįstų priežasčių, prieštaraujančių jūsų išreikštam norui (pinigų išieškojimo bei tvarkymo atvejais).
2. Turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums išreiškus nesutikimą, asmens duomenų apdorojimą šiais tikslais sustabdysime.

V. Asmens duomenų gavėjai

1. Asmens duomenis gali gauti tretieji asmenys, susiję su duomenų tvarkytoju bendradarbiavimo santykiais (partneriai, įmonės teikiančios pristatymo paslaugas, mokėjimo ar audito paslaugas, palaiko pasiūlymų teikimą bei bendradarbiauja rinkodarinėse kampanijose).
2. Prieigą prie asmens duomenų taip pat turi subtiekėjai, pvz.: apskaitos, tesinės, IT, rinkodarinės įmonės, bankai, pašto atstovai, kurjeriai ir t.t.
VI. Jūsų teisės

1. Remiantis bendromis BDAR nuostatomis:
a. turite prieigą prie savo duomenų bei teisę gauti asmens duomenų kopijas;
b. turite teisę tvarkyti savo duomenis;
c. turite teisę panaikinti duomenis, apriboti prieigą prie duomenų tvarkymo ir/arba panaikinti sutikimą, susijusį su jų tvarkymu;
d. turite teisę į asmens duomenų perkėlimą;
e. turite teisę bet kurią akimirką atšaukti duotą sutikimą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu;
f. turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Profiliavimas

1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas (profiliavimas) jums neturės jokių tiesioginių ar teisinių pasekmių.
2. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas (profiliavimas) padeda įvertinti tam tikrą su jumis susijusią informaciją, siekiant įvertinti asmeninius pomėgius ir nuspėti norus.

VIII. Slapukai

1. Jums besilankant Svetainėje, informacija renkama per slapukus (ang. Cookies), automatiškai siunčiama Duomenų tvarkytojui. Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, susiję su jūsų naudojimu. Yra kelių tipų slapukai: Laikinieji (naudojami seanso metu ir panaikinami uždarius naršyklės langą ir Nuolatiniai (šie slapukai padeda išsaugoti pagrindinę informaciją reikalingą prisijungimui: vartotojo vardą slaptažodį).
Slapukus naudojame šiais tikslais: Norėdami palengvinti prisijungimą bei naršymą svetainėje, naudojamas funkcinis (būtinas) slapukas, išsaugojantis prisijungimo duomenis;
Analitiniais tikslais. Šie analitiniai slapukai leidžia Pardavėjui geriau suprasti naudojimosi puslapiu įpročius ir pagerinti puslapio struktūrą, turinį bei jums siūlomas reklamas.
Naudodamiesi naršyklės nustatymais, galite ištrinti nuolatinius slapukus, blokuoti jų įrašymą.
Iškilus nesklandumams, rekomenduojame nadotis naršyklės „Pagalbos“ skiltimi arba susisiekti su naudojamos naršyklės gamintoju.